TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn abdürabbih kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn abdürabbih
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN ABDÜRABBİH ابن عبد ربّه

Ebû Ömer Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Abdirabbih b. Habîb el-Kurtubî el-Endelüsî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 281-283
el-‘İķdü’l-ferîd adlı eseriyle tanınan Endülüslü âlim ve şair.
Mustafa Muhammed eş-Şek‘a