TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn abdünnur kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn abdünnur
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN ABDÜNNÛR ابن عبد النّور

Ebû Ca‘fer Ahmed b. Abdinnûr b. Ahmed b. Râşid el-Mâlekî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 281
Arap dili ve kıraat âlimi.
İsmail Durmuş