TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn abdülmelik kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn abdülmelik
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN ABDÜLMELİK ابن عبد الملك

Ebû Abdillâh Muhammed b. Muhammed b. Abdilmelik b. Muhammed b. Saîd el-Evsî el-Ensârî el-Merrâküşî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 280
Mağrib ve Endülüs tarihçisi, edip ve şair.
Cevat İzgi