TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn abdülhakem ebül kasım kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn abdülhakem ebül kasım
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN ABDÜLHAKEM, Ebü’l-Kāsım أبو القاسم ابن عبد الحكم

Ebü’l-Kāsım Abdurrahmân b. Abdillâh b. Abdilhakem el-Mısrî el-Kureşî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 278-279
Mısırlı tarihçi, muhaddis ve fakih.
Nadir Özkuyumcu