TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn abdülhak vasıti kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn abdülhak vasıti
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN ABDÜLHAK el-VÂSITÎ ابن عبد الحق الواسطي

Ebû İshâk Burhânüddîn İbrâhîm b. Alî b. Ahmed el-Vâsıtî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 275
Hanefî fakihi ve muhaddis.
Saffet Köse