TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn abdülhak bağdadi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn abdülhak bağdadi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN ABDÜLHAK el-BAĞDÂDÎ ابن عبد الحق البغدادي

Ebü’l-Fezâil Safiyyüddîn Abdülmü’min b. Abdilhak b. Abdillâh el-Bağdâdî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 275
Coğrafya sözlüğü ile tanınan Hanbelî âlimi.
Hüseyin Gazi Topdemir