TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn abdülber sübki kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn abdülber sübki
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN ABDÜLBER es-SÜBKÎ ابن عبد البر السيكي

Ebü’l-Bekā Bahâüddîn Muhammed b. Abdilberr b. Yahyâ es-Sübkî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 273
Şâfiî fakihi.
Ferhat Koca