TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn abdülber nemeri kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn abdülber nemeri
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN ABDÜLBER en-NEMERÎ ابن عبد البر النمري

Ebû Ömer Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed b. Abdilberr en-Nemerî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 269-272
Endülüslü muhaddis, münekkit, edip, tarihçi ve Mâlikî fakihi.
Leys Suûd Câsim