TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn abbad rundi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn abbad rundi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN ABBÂD er-RUNDÎ ابن عبّاد الرندي

Ebû Abdillâh Muhammed b. İbrâhîm b. Abdillâh en-Nefzî er-Rundî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 266-267
Ġayŝü’l-mevâhib adlı eseriyle tanınan Şâzelî şeyhi.
Mustafa Kara