TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn abbad ebül velid kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn abbad ebül velid
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN ABBÂD, Ebü’l-Velîd أبو الوليد ابن عبّاد

İsmâîl b. Muhammed b. İsmâîl b. Kureyş b. Abbâd el-Lahmî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 266
Abbâdî hânedanının kurucusu Ebü’l-Kāsım İbn Abbâd’ın babası, İşbîliye kadısı.
Mehmet Özdemir