TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn abbad ebül kasım kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn abbad ebül kasım
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN ABBÂD, Ebü’l-Kāsım أبو القاسم ابن عبّاد

Ebü’l-Kāsım Muhammed b. İsmâîl b. Muhammed el-Abbâdî el-Lahmî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 265-266
Abbâdî hânedanının kurucusu.
Mehmet Özdemir