TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibadet kelimesi ile başlayan 6 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibadet
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBADET العبادة

( Etimoloji ve Tanım )

yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 233-235
Kulun Allah’a karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren duygu, düşünce ve davranış biçimleri için kullanılan terim.
Mustafa Sinanoğlu

madde 5 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Mustafa Sinanoğlu tarafından kaleme alınmıştır.İBADET العبادة

( İslâm Öncesi Dinlerde İbadet. )

yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 235-240
Kulun Allah’a karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren duygu, düşünce ve davranış biçimleri için kullanılan terim.
Abdurrahman Küçük

madde 5 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Abdurrahman Küçük tarafından kaleme alınmıştır.İBADET العبادة

( İslâm’da İbadet / Fıkhî Hükümler )

yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 240-247
Kulun Allah’a karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren duygu, düşünce ve davranış biçimleri için kullanılan terim.
Ferhat Koca

madde 5 bölümden oluşmaktadır. 3. bölüm Ferhat Koca tarafından kaleme alınmıştır.İBADET العبادة

( İslâm’da İbadet / Tasavvuf )

yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 247-248
Kulun Allah’a karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren duygu, düşünce ve davranış biçimleri için kullanılan terim.
Süleyman Uludağ

madde 5 bölümden oluşmaktadır. 4. bölüm Süleyman Uludağ tarafından kaleme alınmıştır.İBADET العبادة

( Psikoloji ve Sosyoloji Açısından İbadet )

yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 248-252
Kulun Allah’a karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren duygu, düşünce ve davranış biçimleri için kullanılan terim.
Hayati Hökelekli

madde 5 bölümden oluşmaktadır. 5. bölüm Hayati Hökelekli tarafından kaleme alınmıştır.İBADETHÂNE

yıl: 1999, cilt: 19
Bâbürlü Hükümdarı Ekber Şah’ın (ö. 1014/1605), çeşitli din ve inanç sistemlerine mensup bilginlere dinî konularda münazara yaptırmak amacıyla inşa ettirdiği bina.
bk. EKBER ŞAH