TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


hayyat ebül hüseyin kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde hayyat ebül hüseyin
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


HAYYÂT, Ebü’l-Hüseyin أبو الحسين الخيّاط

Ebü’l-Hüseyn Abdürrahîm b. Muhammed b. Osmân el-Hayyât
yıl: 1998, cilt: 17,  sayfa: 103-105
Mu‘tezile’nin Bağdat ekolüne mensup kelâm âlimi.
Şerafettin Gölcük