TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


hatimi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde hatimi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


HÂTİMÎ الحاتمي

Ebû Alî Muhammed b. Hasen (Hüseyn) b. Muzaffer el-Bağdâdî el-Hâtimî
yıl: 1997, cilt: 16,  sayfa: 474-476
Dil âlimi, edebiyat tenkitçisi ve kâtip.
Zülfikar Tüccar