TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


hasan sabbah kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde hasan sabbah
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


HASAN SABBÂH الحسن الصبّاح

el-Hasen b. Alî b. Muhammed b. Ca‘fer b. el-Hüseyn b. Muhammed b. es-Sabbâh el-Himyerî er-Râzî
yıl: 1997, cilt: 16,  sayfa: 347-350
İran’da Nizârî-İsmâilî Devleti’nin kurucusu (1090-1124).
Abdülkerim Özaydın