TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


handmir kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde handmir
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


HÂNDMÎR خواندمير

Gıyâsüddîn b. Hâce Hümâmiddîn Muhammed b. Hâce Celâliddîn Muhammed b. Hâce Burhâniddîn Muhammed-i Hüseynî Şîrâzî
yıl: 1997, cilt: 15,  sayfa: 550-552
İranlı tarihçi.
İsmail Aka