TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


hacegan kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde hacegan
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


HÂCEGÂN خواجگان

yıl: 1996, cilt: 14,  sayfa: 430-431
Osmanlı bürokrasisinde önemli kalem âmirleri için kullanılan bir tabir.
Mehmet İpşirliHÂCEGÂN خواجگان

yıl: 1996, cilt: 14,  sayfa: 431
XII-XV. yüzyıllarda Mâverâünnehir’de faaliyet gösteren ve Orta Asya sûfîliğinin gelişmesinde önemli rol oynayan bir tarikat.
Hamid Algar