TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


habis b. sad kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde habis b. sad
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


HÂBİS b. SA‘D حابس بن سعد

Hâbis b. Sa0145d b. Münzir el-Cermî et-Tâî
yıl: 1996, cilt: 14,  sayfa: 380
Sıffîn Savaşı’nda Muâviye’nin yanında yer alan kumandanlardan biri.
Saffet Köse