TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


habib mektum kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde habib mektum
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


HABÎB el-MEKTÛM الحبيب المكتوم

Muhammed el-Habîb b. Ca‘fer el-Musaddak b. Muhammed el-Mektûm b. İsmâîl b. Ca‘fer es-Sâdık
yıl: 1996, cilt: 14,  sayfa: 372
İsmâilîler’in gizlilik dönemindeki imamlarından.
Hasan Onat