TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ha kelimesi ile başlayan 1191 madde bulundu.
1-10 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde ha
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


HA

yıl: 1996, cilt: 14,  sayfa: 333-334
Arap alfabesinin altıncı harfi.
İsmail Durmuş
yıl: 1996, cilt: 14,  sayfa: 334-335
Arap alfabesinin yedinci harfi.
İsmail Durmuş
yıl: 1996, cilt: 14,  sayfa: 336-338
Arap alfabesinin yirmi altıncı harfi.
İsmail DurmuşHÂ MÎM حم

yıl: 1996, cilt: 14
Kur’ân-ı Kerîm’de yedi sûrenin başında bulunan ve kendi adlarıyla kıraat edilen harfler.
bk. HURÛF-ı MUKATTAAHABÂBÎ الحبابي

Muhammed Azîz el-Habâbî
yıl: 1996, cilt: 14,  sayfa: 338-340
Faslı ilim ve fikir adamı, yazar.
Muhammed el-MisbâhîHABBÂB b. ERET خبّاب بن الأرت

Ebû Abdillâh Habbâb b. el-Eret b. Cendele et-Temîmî
yıl: 1996, cilt: 14,  sayfa: 340-341
İslâmiyet’i ilk kabul eden sahâbîlerden biri.
M. Yaşar KandemirHABBÂL الحبّال

Ebû İshâk İbrâhîm b. Saîd b. Abdillâh el-Habbâl
yıl: 1996, cilt: 14,  sayfa: 341-342
Mısırlı hadis hâfızı.
Tayyar AltıkulaçHABBÂZÎ الخبّازي

Ebû Muhammed Celâleddîn Ömer b. Muhammed el-Hucendî el-Habbâzî
yıl: 1996, cilt: 14,  sayfa: 342-343
Hanefî fakihi.
Mahmud RıdvanoğluHABBE الحبّة

yıl: 1996, cilt: 14,  sayfa: 343-346
Eski bir ağırlık, uzunluk, hacim ve alan ölçüsü birimi.
Şükrü ÖzenHABBERENÂ

yıl: 1996, cilt: 14
bk. İHBÂR


Önceki - Sonraki