TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


hüküm kelimesi ile başlayan 6 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde hüküm
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


HÜKÜM الحكم

yıl: 1998, cilt: 18,  sayfa: 464-466
Kelâm, mantık ve fıkıh ilimlerinde kullanılan bir terim.
İlyas Üzüm

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm İlyas Üzüm tarafından kaleme alınmıştır.HÜKÜM الحكم

( Fıkıh )

yıl: 1998, cilt: 18,  sayfa: 466-468
Kelâm, mantık ve fıkıh ilimlerinde kullanılan bir terim.
Muhammed Ebü’l-feth el-Beyânûnî

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Muhammed Ebü’l-feth el-Beyânûnî tarafından kaleme alınmıştır.HÜKÜMDAR

yıl: 1998, cilt: 18
bk. PADİŞAHHÜKÜMET الحكومة

yıl: 1998, cilt: 18,  sayfa: 468-470
Devletin yönetim biçimi ve yönetim organı.
Mehmet Âkif Aydın

madde 3 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Mehmet Âkif Aydın tarafından kaleme alınmıştır.HÜKÜMET

( Osmanlı Devleti’nde Hükümet / Tanzimat Öncesi )

yıl: 1998, cilt: 18,  sayfa: 470-471
Devletin yönetim biçimi ve yönetim organı.
Mehmet İpşirli

madde 3 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Mehmet İpşirli tarafından kaleme alınmıştır.HÜKÜMET

( Osmanlı Devleti’nde Hükümet / Tanzimat Dönemi ve Sonrası )

yıl: 1998, cilt: 18,  sayfa: 471-473
Devletin yönetim biçimi ve yönetim organı.
Ali Akyıldız

madde 3 bölümden oluşmaktadır. 3. bölüm Ali Akyıldız tarafından kaleme alınmıştır.