TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


garib kelimesi ile başlayan 9 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde garib
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


GARÎB الغريب

yıl: 1996, cilt: 13,  sayfa: 374-375
Çok az kullanılması sebebiyle mânası kolayca anlaşılmayan kelime.
Hüseyin Elmalı - Şükrü ArslanGARÎB الغريب

yıl: 1996, cilt: 13,  sayfa: 375
Senedinin herhangi bir yerinde râvi sayısı bire düşen hadis.
Salahattin Polatel-GARÎBEYN fi’l-KUR’ÂN ve’l-HADÎS الغريبين في القرآن والحديث

yıl: 1996, cilt: 13
Ahmed b. Muhammed el-Herevî’nin (ö. 401/1011) Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerdeki garîb lafızları açıklayan eseri.
bk. HEREVÎ, Ahmed b. MuhammedGARÎBİYYE الغريبيّة

yıl: 1996, cilt: 13
Kādiriyye tarikatının Muhammed Garîbullah el-Hindî’ye nisbet edilen bir kolu.
bk. KĀDİRİYYEGARÎBNÂME غريبنامه

yıl: 1996, cilt: 13
Türk tasavvuf edebiyatının Aşık Paşa (ö. 733/1332) tarafından Anadolu’da kaleme alınan en eski ve en geniş tesirli didaktik eseri.
bk. ÂŞIK PAŞAGARÎBÜ’l-HADÎS غريب الحديث

yıl: 1996, cilt: 13,  sayfa: 376-378
Hadis metinlerinde geçen nâdir kelimeleri konu alan ilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
M. Yaşar KandemirGARÎBÜ’l-HADÎS غريب الحديث

yıl: 1996, cilt: 13,  sayfa: 378-379
Ebû Ubeyd Kāsım b. Sellâm’ın (ö. 224/838) hadislerde geçen nâdir kelimelere dair eseri.
M. Yaşar KandemirGARÎBÜ’l-KUR’ÂN غريب القرآن

yıl: 1996, cilt: 13,  sayfa: 379-380
Kur’ân-ı Kerîm’deki garîb lafızların tefsirini konu alan ilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
İsmail CerrahoğluGARÎBÜ’l-KUR’ÂN غريب القرآن

yıl: 1996, cilt: 13,  sayfa: 380-381
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) Kur’ân-ı Kerîm’deki garîb kelimelere dair eseri.
İsmail Cerrahoğlu