TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


galebe kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde galebe
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


GALEBE الغلبة

yıl: 1996, cilt: 13,  sayfa: 327
Sâlikin üzerinde bulunduğu halin kendisini hükmü altına alması mânasında tasavvuf terimi.
Süleyman UludağGALEBE DİVANI

yıl: 1996, cilt: 13
Osmanlılar’da yabancı devlet elçilerinin Dîvân-ı Hümâyun’da kabulü ve Kapıkulu ocaklarına ulûfe dağıtılması dolayısıyla yapılan merasim.
bk. ELÇİ; ULÛFE