TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


galatasaray mekteb sultanisi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde galatasaray mekteb sultanisi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


GALATASARAY MEKTEB-i SULTÂNÎSİ

yıl: 1996, cilt: 13,  sayfa: 323-326
Fransız eğitim sistemine göre 1868’de İstanbul’da açılan orta dereceli öğretim kurumu.
Adnan Şişman