TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


galata kelimesi ile başlayan 9 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde galata
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


GALATA

yıl: 1996, cilt: 13,  sayfa: 303-307
İstanbul’da tarihî bir semt.
İlber Ortaylı

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm İlber Ortaylı tarafından kaleme alınmıştır.GALATA

( Galata’da Türk Eserleri )

yıl: 1996, cilt: 13,  sayfa: 307-313
İstanbul’da tarihî bir semt.
Semavi Eyice

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Semavi Eyice tarafından kaleme alınmıştır.GALATA KÖPRÜSÜ

yıl: 1996, cilt: 13
Haliç üzerinde Karaköy ile Eminönü arasında günümüze kadar çeşitli değişikliklerle birkaç defa inşa edilen köprü.
bk. HALİÇGALATA KULESİ

yıl: 1996, cilt: 13,  sayfa: 313-316
İstanbul’da Galata’da alt kısmı Ceneviz, üst kısmı Osmanlı yapısı kule.
Semavi EyiceGALATA MEVLEVÎHÂNESİ

yıl: 1996, cilt: 13,  sayfa: 317-321
Galata’da 1491’de kurulan İstanbul’daki en eski Mevlevi âsitânesi.
M. Baha TanmanGALATA SARAYI

yıl: 1996, cilt: 13,  sayfa: 322-323
Enderun’a ve Kapıkulu Sipahi Ocağı’na öğrenci ve aday yetiştiren en uzun ömürlü saray mektebi.
Mehmet İpşirliGALATASARAY KÜTÜPHANESİ

yıl: 1996, cilt: 13,  sayfa: 323
I. Mahmud tarafından Galata Sarayı Mektebi’nde kurulan kütüphane.
İsmail E. ErünsalGALATASARAY MEKTEB-i SULTÂNÎSİ

yıl: 1996, cilt: 13,  sayfa: 323-326
Fransız eğitim sistemine göre 1868’de İstanbul’da açılan orta dereceli öğretim kurumu.
Adnan ŞişmanGALATÂT-ı HAFÎD EFENDİ غلطات حفيد افندي

yıl: 1996, cilt: 13
Osmanlı kazaskerlerinden Mehmed Hafîd Efendi’nin (ö. 1226/1811) asıl adı ed-Dürerü’l-müntehabâtü’l-mensûre olan galatata dair eseri.
bk. HAFÎD EFENDİ