TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


fakir kelimesi ile başlayan 4 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde fakir
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


FAKİR

yıl: 1995, cilt: 12
bk. FAKRFAKİR الفقير

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 129-131
Maddî ihtiyaç içinde bulunan kimse, yoksul.
Osman EskicioğluFAKÎRÎ فقيري

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 131-132
XVI. yüzyıl divan şairi.
Kâşif YılmazFAKÎRULLAH فقير الله

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 132
Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın mürşidi.
Hayrani Altıntaş