TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


fakih vel mütefakkih kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde fakih vel mütefakkih
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


el-FAKĪH ve’l-MÜTEFAKKİH الفقيه والمتفقّه

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 127-128
Hatîb el-Bağdâdî’nin (ö. 463/1071) fıkıh usulüne dair eseri.
Ferhat Koca