TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


fakih kelimesi ile başlayan 3 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde fakih
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


FAKİH الفقيه

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 126-127
Dîn bilgini, fıkıh âlimi.
Hayreddin Karamanel-FAKĪH ve’l-MÜTEFAKKİH الفقيه والمتفقّه

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 127-128
Hatîb el-Bağdâdî’nin (ö. 463/1071) fıkıh usulüne dair eseri.
Ferhat KocaFÂKİHÎ الفاكهي

Ebû Abdillâh Muhammed b. İshâk b. Abbâs el-Fâkihî
yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 128-129
Aħbâru Mekke adlı eseriyle meşhur olan tarihçi.
Abdülkerim Özaydın