TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


faik fi garibil hadis kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde faik fi garibil hadis
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


el-FÂİK fi GARÎBİ’l-HADÎS الفائق في غريب الحديث

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 102
Zemahşerî’nin (ö. 538/1144) hadislerde geçen nâdir kelimelere dair eseri.
Selman Başaran