TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


fahriyye kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde fahriyye
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


FAHRİYYE فخرية

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 97-98
Klasik Şark edebiyatlarında bir edebî eserde sanatkârın kendini övdüğü kısım.
Tahir Üzgör