TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


fahri kelimesi ile başlayan 4 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde fahri
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


el-FAHRÎ الفخري

yıl: 1995, cilt: 12
İbnü’t-Tıktakā’nın (ö. 709/1309) İslâm tarihi ve devlet yönetimiyle ilgili eseri.
bk. İBNÜ't-TIKTAKĀFAHRÎ فخري

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 95-96
Osmanlı kat‘ sanatının en meşhur sanatkârı.
Muhittin SerinFAHRİ EFENDİ

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 96-97
Din âlimi, müderris ve müellif.
Ali Osman KoçkuzuFAHRİYYE فخرية

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 97-98
Klasik Şark edebiyatlarında bir edebî eserde sanatkârın kendini övdüğü kısım.
Tahir Üzgör