TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


fahreddin razi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde fahreddin razi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


FAHREDDİN er-RÂZİ فخر الدين الرازي

Ebu Abdillâh (Ebü'l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn er-Râzî et-Taberistânî
yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 89-95
Kelâm, felsefe, tefsir ve usûl-i fıkıh alanındaki çalışmalarıyla tanınan Eş‘arî âlimi.
Yusuf Şevki Yavuz