TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


fahreddin mardini kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde fahreddin mardini
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


FAHREDDİN el-MARDÎNÎ فخر الدين المارديني

Fahrüddîn Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdisselâm b. Abdirrahmân el-Ensârî
yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 86-87
Artukoğulları döneminin tanınmış hekim ve filozofu.
Ali Durusoy