TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


fahreddin manoğlu kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde fahreddin manoğlu
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


FAHREDDİN, Ma‘noğlu

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 80-82
Lübnan’da bağımsız bir idare kurmak üzere Osmanlılar’a isyan eden Dürzî emîri.
Feridun Emecen