TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


fahreddin ıraki kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde fahreddin ıraki
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


FAHREDDÎN-i IRÂKĪ فخر الدين عراقي

İbrahim b. Büzürcmihr b. Abdilgaffâr-ı Hemedânî
yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 84-86
Lema‘ât adlı eseriyle tanınan mutasavvıf şair.
Orhan Bilgin