TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


fahrülmülk ali b. nizamülmülk kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde fahrülmülk ali b. nizamülmülk
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


FAHRÜLMÜLK, Ali b. Nizâmülmülk فخر الملك علي بن نظام الملك

Hâce-i Büzürg Nizâmüddîn Kıvâmü’l-mille ve'd-devle Fahrülmülk Ebü’l-Feth Alî (Muzaffer) b. Nizâmilmülk et-Tûsî
yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 99-100
Selçuklu veziri.
Abdülkerim Özaydın