TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


fahrüddevle kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde fahrüddevle
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


FAHRÜDDEVLE فخر الدولة

Fahrüddevle Felekü’l-ümme Ebü'l-Hasen Alî b. Rükniddevle Hasen el-Büveyhî
yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 98-99
Büveyhî hükümdarı (983-997).
Abdülkerim Özaydın