TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


fahr kelimesi ile başlayan 20 madde bulundu.
1-10 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde fahr
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


FAHR

yıl: 1995, cilt: 12
bk. ÖVÜNMEFAHR الفخر

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 79
Arap şiirinde kasidenin bir bölümü.
İsmail DurmuşFAHR-i MÜDEBBİR

yıl: 1995, cilt: 12
bk. FAHREDDİN MÜBÂREK ŞAHFAHREDDİN, Ma‘noğlu

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 80-82
Lübnan’da bağımsız bir idare kurmak üzere Osmanlılar’a isyan eden Dürzî emîri.
Feridun EmecenFAHREDDİN-i ACEMÎ فخر الدين عجمي

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 82
İlk Osmanlı şeyhülislâmlarından.
Cahit BaltacıFAHREDDİN DEDE EFENDİ

yıl: 1995, cilt: 12
bk. HÜSEYİN FAHREDDİN DEDEFAHREDDİN DİVRİĞİ

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 82-83
Türk dil âlimi ve fakih.
Cevat İzgiFAHREDDİN EFENDİ

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 83-84
Cerrahî şeyhi.
Nihat AzamatFAHREDDÎN-i IRÂKĪ فخر الدين عراقي

İbrahim b. Büzürcmihr b. Abdilgaffâr-ı Hemedânî
yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 84-86
Lema‘ât adlı eseriyle tanınan mutasavvıf şair.
Orhan BilginFAHREDDİN el-MARDÎNÎ فخر الدين المارديني

Fahrüddîn Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdisselâm b. Abdirrahmân el-Ensârî
yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 86-87
Artukoğulları döneminin tanınmış hekim ve filozofu.
Ali Durusoy


Önceki - Sonraki