TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


fağnevi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde fağnevi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


FAĞNEVÎ فغنوي

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 73
Nakşibendiyye tarikatının Hâcegân silsilesinde yer alan bir mutasavvıf.
Hamid Algar