TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


fa kelimesi ile başlayan 175 madde bulundu.
1-10 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde fa
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


FÂ ف

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 71
Arap alfabesinin yirminci harfi.
Halit ZevalsizFÂCİR الفاجر

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 71-72
Kâfir veya günahkâr mümin anlamında bir terim.
Osman KaradenizFAGNAN, Edmond

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 72-73
Fransız şarkiyatçısı.
Ferhat KocaFAĞNEVÎ فغنوي

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 73
Nakşibendiyye tarikatının Hâcegân silsilesinde yer alan bir mutasavvıf.
Hamid AlgarFAH فخ

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 73-74
Mekke-Medine yolunda, özellikle Şiiler tarafından, kutsal sayılan bir vadi.
Ethem Ruhi FığlalıFAHİM BEY ve BİZ

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 74-78
Abdülhak Şinasi Hisar’in yayımlandığında edebî bir hadise olarak karşılanan, geniş akisler uyandırmış romanı.
Ömer Faruk AkünFAHİŞE

yıl: 1995, cilt: 12
bk. FUHUŞFÂHİŞÜ’l-GALAT

yıl: 1995, cilt: 12
bk. GALATFAHR

yıl: 1995, cilt: 12
bk. ÖVÜNMEFAHR الفخر

yıl: 1995, cilt: 12,  sayfa: 79
Arap şiirinde kasidenin bir bölümü.
İsmail Durmuş


Önceki - Sonraki