TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


emeviler kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde emeviler
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


EMEVİLER الأمويون

( Siyasî Tarih, Medeniyet Tarihi )

yıl: 1995, cilt: 11,  sayfa: 87-104
Hulefâ-yi Râşidîn’den sonra 661-750 yılları arasında hüküm süren ilk İslâm hanedanı.
İsmail Yiğit

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm İsmail Yiğit tarafından kaleme alınmıştır.



EMEVİLER الأمويون

( Medeniyet Tarihi / Sanat )

yıl: 1995, cilt: 11,  sayfa: 104-108
Hulefâ-yi Râşidîn’den sonra 661-750 yılları arasında hüküm süren ilk İslâm hanedanı.
A. Engin Beksaç

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm A. Engin Beksaç tarafından kaleme alınmıştır.