TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ekber şah kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ekber şah
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


EKBER ŞAH أكبر شاه

Pâdişâh-ı Gāzî Ebü'l-Feth Celâlüddîn Muhammed Ekber Şâh
yıl: 1994, cilt: 10,  sayfa: 542-544
Bâbürlü hükümdarı (1556-1605).
Enver Konukçu