TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ebu abdullah basri kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ebu abdullah basri
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


EBÛ ABDULLAH el-BASRÎ أبو عبد الله البصري

Ebû Abdillâh el-Hüseyn b. Alî b. İbrâhîm el-Basrî el-Kâğadî
yıl: 1994, cilt: 10,  sayfa: 84-85
Mu‘tezile’nin önde gelen kelâm âlimlerinden, Hanefî hukukçusu.
Şerafettin Gölcük