TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ebu abdullah şii kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ebu abdullah şii
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


EBÛ ABDULLAH eş-ŞÎÎ أبو عبد الله الشيعي

Ebû Abdillâh el-Hüseyn b. Ahmed b. Muhammed b. Zekeriyyâ
yıl: 1994, cilt: 10,  sayfa: 85-87
Kuzey Afrika’da Fâtımî hâkimiyetinin kurulmasını sağlayan İsmâilî dâîsi.
Mustafa Öz