TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ebkarül efkar kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ebkarül efkar
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


EBKÂRÜ’l-EFKÂR أبكار الأفكار

yıl: 1994, cilt: 10,  sayfa: 77-78
Eş‘ariyye âlimlerinden Seyfeddin el-Âmidî’nin (ö. 631/1233) kelâm ilmine dair eseri.
Emrullah Yüksel