TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ebül kasım ıraki kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ebül kasım ıraki
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


EBÜ’l-KĀSIM el-IRÂKĪ أبو القاسم العراقي

Ebü'l-Kāsım Muhammed b. Ahmed el-Irâkī es-Simâvî
yıl: 1994, cilt: 10,  sayfa: 333-334
İslâm dünyasının Câbir b. Hayyân ve Ebû Bekir er-Râzî’den sonra yetiştirdiği en büyük kimyacılardan.
Cevat İzgi