TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


eb kelimesi ile başlayan 475 madde bulundu.
1-10 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde eb
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


EB الأب

yıl: 1994, cilt: 10,  sayfa: 65
Arapça’da baba anlamında daha çok künyelerde kullanılan kelime.
Hulusi KılıçEBÂBÎL الأبابيل

yıl: 1994, cilt: 10
Kur’ân-ı Kerîm’de Ebrehe’nin ordusunu helâk eden kuşlar hakkında kullanılan bir tabir.
bk. FÎL SÛRESİEBÂN b. ABDÜLHAMÎD أبان بن عبد الحميد

Ebân b. Abdilhamîd b. Lâhik b. ‘Ufeyr el-Lâhikī-Rekāşî
yıl: 1994, cilt: 10,  sayfa: 65-66
Fars asıllı Abbâsî şairi.
Necati KaraEBÂN b. OSMAN b. AFFÂN أبان بن عثمان بن عفّان

Ebû Saîd Ebân b. Osmân b. Affân el-Ümevî
yıl: 1994, cilt: 10,  sayfa: 66-67
Medine valisi, muhaddis tâbiî.
Salahattin PolatEBÂN b. SAÎD أبان بن سعيد

Ebü'l-Velîd Ebân b. Saîd b. Âs b. Ümeyye el-Kureşî
yıl: 1994, cilt: 10,  sayfa: 67
Hz. Peygamber’in Bahreyn valisi, sahâbî.
Ali ToksarıEBÂN b. YEZÎD أبان بن يزيد

Ebû Yezîd Ebân b. Yezîd b. Ahmed el-Attâr el-Basrî
yıl: 1994, cilt: 10,  sayfa: 67-68
Hadis hâfızı.
Akif KötenEBÂZIYYE

yıl: 1994, cilt: 10
bk. İBÂZIYYEEBCED أبجد

yıl: 1994, cilt: 10,  sayfa: 68-70
Arap alfabesinin ilk tertibi ve harflerinin taşıdığı sayı değerlerine dayanan hesap sistemi.
Mustafa UzunEBCED NOTASI

yıl: 1994, cilt: 10
bk. NOTAEBCEDÜ’l-ULÛM أبجد العلوم

yıl: 1994, cilt: 10,  sayfa: 70-71
Sıddîk Hasan Han’ın (ö. 1890) ilimlerin tasnifine dair ansiklopedik eseri.
Cevat İzgi


Önceki - Sonraki