TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


dai kelimesi ile başlayan 7 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde dai
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


DÂÎ الداعي

yıl: 1993, cilt: 8,  sayfa: 420-421
İslâm dünyasında ortaya çıkan bazı fırkalarda mezhebi yayma yetkisi verilen kimsenin görev unvanı.
Mustafa ÖzDÂİRE الدائرة

yıl: 1993, cilt: 8
Arûz ilminde ideal vezinlerin, tef‘ilelerindeki harekeli ve sâkin harflerin sayı ve sıralarına göre gruplandırılarak yerleştirildikleri beş bölümden her biri.
bk. ARÛZ; BAHİRDÂİRE-i SENİYYE دائرۂ سنيه

yıl: 1993, cilt: 8
Osmanlı padişahlarının ve Mısır hivlerinin özel mülkü sayılan toprakları yönetmek üzere bu toprakların bulunduğu yerlerde kurulan müesseseye verilen ad.
bk. HAZÎNE-i HÂSSADÂİRETÜ’l-MAÂRİF

yıl: 1993, cilt: 8
bk. ANSİKLOPEDİDÂİRETÜ’l-MAÂRİF دائرة المعارف

yıl: 1993, cilt: 8
Arapça’da modern usullerle Butrus b. Bûlus el-Bustânî (ö. 1883) tarafından hazırlanan ilk ansiklopedi.
bk. BUSTÂNÎ, Butrus b. BûlusDÂİRETÜ’l-MAÂRİFİ’l-İSLÂMİYYE

yıl: 1993, cilt: 8
bk. the ENCYCLOPAEDIA of ISLAMDÂİRETÜ’l-MAÂRİFİ’l-OSMÂNİYYE دائرة المعارف العثمانية

yıl: 1993, cilt: 8,  sayfa: 421-422
Haydarâbâd’da Osmaniye Üniversitesi’ne bağlı bir yayın kurumu.
Cengiz Kallek