TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


dahvar kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde dahvar
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


DAHVÂR الدخوار

Ebû Muhammed Mühezzebüddîn Abdürrahîm b. Alî b. Hâmid ed-Dımaşkī
yıl: 1993, cilt: 8,  sayfa: 419-420
Eyyûbîler döneminde yaşayan ünlü hekim.
Kasım Kırbıyık