TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


dahil kelimesi ile başlayan 3 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde dahil
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


DAHÎL الدخيل

yıl: 1993, cilt: 8,  sayfa: 412-413
Arapça’daki yabancı asıllı kelimeler için kullanılan terim.
Zülfikar TüccarDÂHİL MEDRESESİ

yıl: 1993, cilt: 8
Osmanlı medrese sisteminde temel derecelerden biri.
bk. MEDRESEDAHİLİYE NEZÂRETİ

yıl: 1993, cilt: 8,  sayfa: 414-416
Osmanlı Devleti’nde 1836’da kurulan ve Cumhuriyet döneminde İçişleri Bakanlığı adını alan teşkilât.
Mehmet İpşirli